You are currently browsing the tag archive for the ‘mexico’ tag.

IMG_5895

เมื่อพูดถึงการสร้างวัฒนธรรมจักรยาน เราคงหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงกระแส bike chic กันบ้าง มันเป็นแนวทางรณรงค์การใช้จักรยานเป็นพาหนะปกติในชีวิตประจำวัน โดยใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อ ในระดับพื้นฐาน เราก็สื่อถึงวิถีชีวิตปกติบนหลังอานด้วยการแต่งตัวเก๋ไก๋ตามความชอบส่วนตัว จะไปไหนก็แต่งตัวตามงานที่จะไป ไปทำงานออฟฟิศ ไปประชุม ดูหนัง ปาร์ตี้ จ่ายตลาด ฯลฯ แต่งอะไรก็ได้ตามปกติ แต่ปั่นจักรยานไป ไม่ต้องเอาชุดไปเปลี่ยน

Read the rest of this entry »