You are currently browsing the tag archive for the ‘noise pollution’ tag.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม “กรุงเทพหรี่เสียง”

คนเมืองกลุ่มนี้มุ่งรณรงค์ให้สังคมคำนึงถึงสิทธิความสงบของผู้คนในสังคม ไม่เอาเสียงดังรบกวนโสตประสาทที่เราถูกยัดเยียดให้ฟังในพื้นที่สาธารณะแทบทุกมุมเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเป่านกหวีดอย่างบ้าคลั่งของยามตามที่จอดรถ เสียงเครื่องเรือติดท้ายไม่ใส่ตัวเก็บเสียง หรือเสียงตามสายแผดลั่นลำโพงตามสวนสาธารณะที่ควรจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

กิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์เป็นการรณรงค์ลดเสียงโฆษณาบนชานชาลาและภายในตู้รถไฟฟ้าบีทีเอส โดยให้อาสาสมัครใส่เสื้อยืดรณรงค์ยืนเป็นแถวเงียบๆ ในตู้รถและบนชานชาลา

Read the rest of this entry »