You are currently browsing the tag archive for the ‘water management’ tag.

คงไม่มีมนุษย์หัวใจปกติคนไหนจะไม่รู้สึกปวดร้าวทุกครั้งที่ดูข่าวน้ำท่วม มันรุนแรงกว้างขวางกว่าทุกปีที่ผ่านมา บอกตรงๆ ว่าเกิดมาครึ่งศตวรรษแล้วไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้เลย ทั้งๆ ที่ผู้เขียนอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ก่อนจะมีการวางท่อยักษ์หรือสร้างกำแพงกั้นน้ำล้อมเมือง อยู่กับน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ตอนเด็กๆ ชอบฤดูน้ำท่วมด้วยซ้ำไป เพราะได้หยุดโรงเรียน เอากะละมังไปพายเล่นในซอยแทนเรือ

เหตุการณ์น้ำท่วมผิดปกติในช่วง 4-5 ปีมานี้ทำให้สังคมวงกว้างพูดถึงการแก้ปัญหาด้วยการปรับตัวกับภาวะน้ำท่วมกันมากขึ้น ตั้งแต่ในระดับการจัดการพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำในลักษณะบูรณาการ จนไปถึงการปรับตัวในระดับปัจเจก รื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ อาทิ สร้างบ้านมีใต้ถุนสูงจนไปถึงปลูกข้าวยืด พันธุ์ข้าวน้ำท่วมโบราณแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ยืดต้นขึ้นตามระดับน้ำ ออกรวงทอดไปบนผิวน้ำ เวลาเก็บเกี่ยวก็พายเรือเกี่ยวกัน ให้ผลผลิตไม่สูงมากนัก แต่ดีกว่าข้าวจมน้ำเน่าตายทั้งนา

แต่น้ำท่วมครั้งนี้ร้ายกาจเกินความสามารถที่ปัจเจกชนจะปรับตัวรับมือได้ด้วยวิถีไทยเดิม หลายแห่งน้ำท่วมสูงกว่า 2-3 เมตร ถึงชั้นสอง บางแห่งถึงหลังคาบ้าน เกินกว่าใต้ถุนปกติที่ไหนจะหนีพ้นได้ หรือพันธุ์ข้าวชนิดใดจะยืดต้นขึ้นเหนือน้ำได้

เรากำลังเผชิญกับปรากฎการณ์ใหม่ ที่เรียกร้องให้สังคมหันหน้าเข้าหากัน เพื่อทบทวนตนเอง ทบทวนสถานการณ์ และร่วมกันคิดค้นแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

Read the rest of this entry »